เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

สิ่งแวดล้อม

เรายังได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี Climate Disclosure Leadership Index (โดยมีบริษัทที่ได้รับคัดเลือก 24 แห่งจาก 500 แห่งในญี่ปุ่น) และดัชนี Climate Performance Leadership ...

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ...

ที่ยึดมั่นในความเป็นกลาง เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" พันธกิจ

กฎหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับ ...

2018-10-19 · โครงการส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) หน้า 2 / 5

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

2020-12-4 · จากนั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ...

16 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ.2564-2573 หรือ NDC Roadmap สู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะดำเนินการใน 3 สาขาหลัก ...

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในมือ ...

2021-9-2 · ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวที่เป็นที่จับตาทั่วโลกคงหนี ...

ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

2019-7-13 · นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการไทยที่น่าสนใจ ด้วยการนำนวัตกรรมมาต่อยอดของเหลือจากการผลิต จนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ...

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

2018-4-9 · ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ • องค์ประกอบของระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการ4 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1. ผู้บริหาร 5 2.

คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัย ...

คณะสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็น ...

สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี

2021-9-1 · 1.3 ละออง (mist) หมายถึงอนุภาคของเหลวที่มี >40 ไมครอนที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ เกิดจากการที่ของเหลว เมื่อได้รับแรงกดดัน จนเกิดการแตกตัวเป็นอนุภาค เช่น ...

''ประเทศไทย'' ชาติแรกอาเซียน ชู ...

2019-6-26 · ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ตระหนักถึงปัญหา "ขยะทะเล" ที่ส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรทั่วภูมิภาค และเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ...

All Around Plastics by SCG Chemicals

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพลาสติกใช้แล้ว แปลเปลี่ยนเป็นขยะประมาณ 12% ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดย 0.5 ตันถูก ...

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพยาน ...

2019-4-24 · ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครอง ...

ไทยเจ๋งคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ ...

2020-1-22 · 22 มกราคม 2563 ได้มีการจัดงานประชุม SEED Symposium Bangkok 2020 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคมที่True Digital Park ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยจะเป็นการรวมตัวกันของกว่า 150 …

วันสิ่งแวดล้อมโลก: อยู่บ้านก็ ...

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีคือวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมีขึ้น ...

เป็นพลเมืองที่ดี

2021-9-8 · พลเมืองดีมีส่วนร่วมในชุมชนและในการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของส่วนรวม พวกเขาภาคภูมิใจในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และมุ่งมั่นที่จะ ...

ในฐานะพันธมิตรด้าน ...

"ป่าดงดิบเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดของโลกและเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องพึ่งพาเพื่อมีชีวิตรอด" ฟิสก์กล่าวถึงความสำคัญของรางวัลที่ ...

4 เทรนด์บ้านแห่งอนาคตที่น่าจับ ...

2020-11-24 · 4 เทรนด์บ้านแห่งอนาคตที่น่าจับตามองในปี 2021 โลกที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวได้ส่งผลต่อชีวิตในทุกด้าน รวมถึงไลฟ์สไตล์และพฤติกรรม ...

รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ

2015-8-26 · ในประเทศไทยมีการออกฉลากประเภทที่ 1 คือ "ฉลากเขียว" ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

2021-9-2 · 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) สิ่งแวดล้อมประเภท ...

''เมืองซองโด'' ต้นแบบ ''สมาร์ท ...

2021-5-4 · เมืองซองโด ต้นแบบ สมาร์ทซิตี้ กับความท้าทายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งแรก. ''เมืองซองโด'' หรือ ''Songdo International Business District (IBD)'' เมืองที่ ...

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ...

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน ...

สรุปและรายงานผล การจัดกิจกรรม ...

2020-7-8 · 5) นิทรรศการออนไลน์ "ให้ค าสอนพ่อเป็นประทีปส่องทาง" ช่วงเวลาที่จัด: เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวัน ...

บทที่ 4 การดูแลสุขวิทยาส่วน ...

2020-3-12 · พยาบาลต้องให้ความสนใจต่อผิวหนังผู้ป่วยในขณะที่เจ็บป่วย ... พยาบาลจะเป็นผู้ที่ช่วยท าให้ในส่วนที่ผู้ป่วยไม่ ...

4 ธันวาคม "วันสิ่งแวดล้อมไทย ...

2016-12-4 · วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมไทย" กำหนดขึ้น ...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ ...

2021-8-23 · ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศบราซิล ประกอบด้วย การทำลายป่าของ ...