Groen Links Barendrecht. Zendmast van komkommers.

Ook barendrecht moet er aan geloven.
Het 5G netwerk wordt binnenkort ook in Barendrecht geïnstalleerd.
Omdat het 5g netwerk schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid en vooral voor bomen, komt GroenLinks Barendrecht met een oplossing.

Groenlinks Barendrecht

Groenlinks Barendrecht:-

Groen Links BarendrechtOok Barendrecht moet er aan geloven.
Wordt binnenkort ook in Barendrecht het 5G netwerk geïnstalleerd?
Omdat het 5g netwerk schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid en vooral voor bomen, komt GroenLinks Barendrecht met een oplossing.
Groenlinks wethouder Dhr. D. Eugert wil  zendmasten maken van lange komkommers omdat deze op onverklaarbare wijze tegenwoordig recht groeien.
Nadat een test met bananen was mislukt waarbij het 5G signaal niet horizontaal te krijgen zou zijn.

In de zomermaanden heeft het als nadeel dat de zendmast krimpt door verlies van vocht aldus de Barendrechtse wethouder D. Eugert.
De GroenLinks wethouder heeft inmiddels  komkommertelers in en rond Barendrecht opdracht gegeven om lange komkommers te telen zodat hiermee de zendmasten gebouwd kunnen worden.

Groen Links Barendrecht, kop in het zand:-

Buiten het feit dat het Noordpoolijs wederom is aangegroeid dreigt er een ander gevaar.
De zo gewilde windmolens op de Noordzee heeft als nadeel dat alle vis sterft, maar dit terzijde. Zie hier!

Evenals de zogenaamde auto op stroom, een groot drama. Zeker voor de ventjes van vijf jaar die in Congo de mijn in zal moeten om Kobalt te delven voor de z.g.n. groene rijder.
Groen Links maakt zich druk zonder verder na te denken over de consequenties.
Onderwerpen over bijvoorbeeld het uitsterven van de laatste ‘Reetkever‘.

Wetenschappers:-

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling.
De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren.

Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.

5G Netwerk

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling.

We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en Wi-Fi-straling.

Bij sommige Barendrechters is een afwijking van het D.N.A. goed te zien.

Uit de EU Reflex studie blijkt dat de langdurige straling van een mobiele telefoon en van magnetische velden een vergelijkbare genetische schade veroorzaakt als bij radioactieve bestraling.

DNA:-

G5De Comet-Assay proef (‘komeetproef’) is een zeer gevoelige proef waarmee DNA-schade aangetoond kan worden. Door middel van elektroforese worden DNA-fragmenten naar buiten getrokken.
Hoe korter de fragmenten (en dus hoe meer DNA-breuken), hoe langer en duidelijker de ‘kometenstaart’ zichtbaar wordt onder de microscoop.
Optredende enkele- en dubbele DNA-breuken worden hiermee aangetoond.

Linksboven in de uitgelichte afbeelding de controleproef (‘sham’ staat voor niet-blootstelling), rechtsboven het effect van 0,5 Gray röntgenstraling op de cel, het equivalent van 250 jaar natuurlijke achtergrondstraling of ongeveer 60 CT-scans, en onderin het effect op de cel van straling met de frequentie van een gewone GSM telefoon (SAR 1,3 W/kg).
In beide gevallen ontstaat dus een ‘komeet’ met een staart.

Groen Links Barendrecht zet een stap in de goede richting om zendmasten te plaatsen, gemaakt van komkommers.

(Satire)