Overlast wijk Noord1 Barendrecht.

Koningin JulianaStatushouders Barendrecht:- Een groep knappe en lelijke bewoners van de Lekstraat, Merwedestraat en de IJsselstraat heeft op 30 juli 2018 een petitie aangeboden aan wethouder Nico Bults, portefeuillehouder vluchtelingenbeleid.
Tegelijkertijd hebben de bewoners een afschrift van de petitie naar Patrimonium Barendrecht verstuurd.
Met deze petitie willen de bewoners een noodsignaal afgeven van het ervaren van overlast in de Lekstraat, Merwedestraat en omgeving ( de wijk Noord 1).

Statushouders Barendrecht:-

Wethouder Bults heeft inmiddels een werkgroep samengesteld om de problemen/overlast in de Lekstraat, Merwedestraat  en omgeving (wijk Noord 1) aan te pakken.
Politie, gemeente, Vluchtelingenwerk en Patrimonium gaan nu samen in gesprek om tot een passende oplossing te komen.
Een enquête is aanstaande onder de bewoners van de wijk.
Overlast wordt bijgehouden en voor de statushouders komt er na-zorg, beter laat dan nooit.
Al zou dit wel een plicht moeten zijn voor Vluchtelingenwerk Nederland.
Het niet alleen droppen van een statushouder in een woning die van top tot teen is gerenoveerd, maar ook uitleg hoe we hier in Nederland gewend zijn te wonen.

Vuilniszakken horen in de container, glas moet worden opgeruimd en na 22 uur geen herrie.
Patrimonium gaat de handhaving verzorgen van het niet nakomen van het onderhoud van de tuin e.d.

La bomba:-

“Woningen en tuinen zien er verwaarloosd uit.
Heden ten dage lijkt het in sommige tuinen alsof een een bom is ontploft”.

Ook voor de autochtone bewoners, deze nemen het soms ook niet al te nauw met hun voort en achteruintje.
De petitie is een initiatief van Comité Beter Barendrecht.
Dit comité heeft alle problemen in kaart gebracht, natuurlijk niet letterlijk op een kaart, maar aangegeven op meerdere vellen papier.
Hoofdpunt is dat de vluchteling/ statushouder zich niet kunnen of willen aanpassen.
Hier schreven wij al eerder over.

Verplichtingen:-

Zolang de Nederlandse staat gemeenten verplicht om statushouders voorrang te verlenen bij het zoeken naar een woning, blijft Noord1 met de sociale huurwoningen met dit probleem zitten, waarbij moet worden opgemerkt dat deze wijk boven het gemiddelde zit van 1 op de 5!
Aan de andere kant moet de gemeenten elk half jaar voldoen aan de taak om een bepaald aantal statushouders een woning te bieden.
Dit is vastgelegd in de Huisvestingswet.
Het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten, hangt af van het aantal inwoners.
Jammer voor de Barendrechtse jongeren, deze kunnen nagenoeg onmogelijk  huren.
De opgelegde afspraak met het Rijk is als volgt:

Lees ook:

Happy nieuws Barendrecht. Nieuws met een korreltje zout!
/wp-content/uploads/2018/08/verpaupering-1-e1546794900849.jpg

free counter
Scroll Up