Verklaring van Marrakesh. Rutte tekent bij het kruisje.

Oma in poepluierHet gaat nog veeeel drukker worden in Nederland:- Op 10 en 11 december 2018 komen regeringsleiders uit de hele wereld bijeen om de verklaring van Marrakesh te ondertekenen.
De wereldwijde stroom van migranten wordt gereguleerd.
De Nederlandse regering zal deze verklaring naar alle waarschijnlijkheid ondertekenen.

Dit verdrag wordt ondertekend zonder dat daar een uitvoerig debat over gevoerd zal worden in de Tweede Kamer.
Dit noemt men democratie.
Naar het lijkt onder dwang van mams Merkel gaat het EU-braafste mannetje zijn zoveelste individuele actie tot het uiterste verdedigen?
In het verdrag valt o.a. te lezen dat alle migranten toegang moeten krijgen tot uitkeringen en dat het ook makkelijker gemaakt moet worden om geld naar het land van herkomst op te sturen.
Wat je dan dus krijgt, is dat Nederland leeggeplunderd gaat worden door uitkerings-migranten, daargelaten de ‘echte’ migrant die gevlucht is omdat het gevaarlijk is in het land van herkomst.
Laat dat duidelijk zijn.

Parlementaire enquête:-

Nederland tekent blind bij het kruisje en als het allemaal uit de hand is gelopen dan komt er een parlementaire enquête en als de uitslag van die enquête er is dan is de politiek ‘geschokt en verbijsterd’. Het rapport wordt gebruikt als ‘leermomenten’.
Alleen SGP,PVV en FVD wilde het bespreken in de kamer! De andere partijen wilde het onder het tapijt vegen…

Baas van de EU:-

Rutte doet echt alles voor zijn baan in Brussel.
Het zal een hele verademing zijn als Rutte zijn vel begeerde baantje in Brussel heeft.
Wat hoort men erover op de televisie?
Staatsomroep NOS geeft geen uitleg, deze heeft het te druk met Trump bashen.
Inmiddels hebben 13 landen ‘nee’gezegd tegen dit verdrag.
Koploper met duidelijke argumentatie is Bulgarije, maar dit land kan volgens de Nederlandse media sowieso niets goed doen in Europa.
Ook Polen en Oostenrijk tekenen niet.
Volgens dit bericht komt is een nieuwe asielinvasie op komst indien Rutte tekent bij het kruisje.

Nederland geld zat:-

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft asielzoekers het afgelopen jaar meer dan een miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald omdat ze niet tijdig kon beslissen over verblijfsaanvragen.
Nederland is zo dadelijk failliet indien het zo doorgaat.
Bij de ouderen is ook niets meer te halen, deze zijn al uitgeknepen.
Teveel monden moeten gevoed worden in ons kleine landje.
Neem dit voorbeeld.

Koningin Juliana zei al in 1950 en herhaalde dit in 1979 dat Nederland vol is. Zie filmpje!

De verklaring van Marrakesh:-

Op 10 en 11 december komen regeringsleiders uit de hele wereld bijeen om de verklaring van Marrakesh te ondertekenen.
De Nederlandse regering zal deze verklaring naar alle waarschijnlijkheid ondertekenen, zonder dat daar een uitvoerig debat over gevoerd zal worden in de Tweede Kamer.
De verklaring van Marrakesh, een meer dan dertig pagina’s tellend document getiteld ‘The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration‘, is geen verdrag met bindende afspraken.
Het is een intentieverklaring die voortborduurt op bestaande internationale afspraken over internationale mensenrechten, de bestrijding van mensensmokkel en slavernij, arbeidsmigratie, ontwikkelingshulp en zelfs over klimaatverandering.
Maar wat staat er precies in deze verklaring?
We hebben het volledige document doorgenomen en de belangrijkste en meest opvallende onderdelen voor u samengevat.
Lees verder bij de bron.

lees ook:

Happy nieuws Barendrecht. Nieuws met een korreltje zout!
/wp-content/uploads/2017/03/rut-min.jpg

free counter
Scroll Up